Hvad kan du få hjælp til

Jeg har solid erfaring som psykolog og herved beskæftiget mig med mennesker med meget forskellige vanskeligheder. En vigtig del af mine kompetencer er erfaring i at hjælpe med at afklare, hvad problemet er og sammen finde frem til den bedste indsats for ændring og udvikling.

Jeg har gennem mange års efteruddannelse opnået specialistviden indenfor flere områder:

  • Belastningsreaktioner og stress
  • Relationer
  • At leve med alvorlig og livstruende sygdom
  • At være pårørende til en, ramt af en alvorlig eller livstruende sygdom
  • Sorgprocesser
  • Depression og tristhed
  • Mening i livet
  • Psykiske lidelser incl. at være pårørende til person med alvorlig psykisk lidelse
  • Selvmordstanker og at være pårørende efter selvmord

Jeg er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist i psykoterapi og klinisk psykologi. Det betyder, at jeg er specialist i at bruge samtale som redskab til at hjælpe mennesker i vanskeligheder. Dertil deltager jeg løbende i efter-/videreuddannelse, kurser samt supervision med henblik på at kvalitetssikre mit arbejde og min faglighed.

Supervision

Jeg tilbyder supervision af psykologer med henblik på autorisation. Det kan være forløb på 40 timer eller efter aftale og kan foregå individuelt eller i gruppe.
Ligeledes tilbyder jeg supervision af psykologer på vej til godkendelse som specialist i psykoterapi voksne.
Desuden giver jeg supervision af psykologer og andre faggrupper, både i klinikken samt eksternt på arbejdspladser efter nærmere aftale